Εξώδικα

Το νομικό τμήμα της εταιρίας μας, το οποίο αποτελείται από τους έμπειρους νομικούς Μπίκου Ελευθερία, Πασσά Αικατερίνη, Σαφλούκα Συμεώνα και Ψωμά Ελισάβετ,  αναλαμβάνει να συντάξει το «εξώδικο» έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο “αποστολέας” του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο, αλλά και ούτε αφετέρου ότι ο “παραλήπτης” του έλαβε γνώση αυτό.

Υπόδειγμα Εξωδίκου:

exodika

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περεταίρω διευκρινήσεις .

Για Εμάς

Στα γραφεία υπάρχει ξεχωριστό νομικό τμήμα που αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική υπόθεση που σχετίζεται με ακίνητα και πιο συγκεκριμένα διεκπεραιώνει ανεξόφλητες οφειλές στις κοινόχρηστες δαπάνες μιας πολυκατοικίας.

Τελευταία Νέα

21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017