Αγωγές

Το νομικό τμήμα της εταιρίας μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την προσφυγή δικαστικής ενέργειας με σαφήνεια και πραγματικά στοιχεία για την  διεκδίκηση τις οφειλής του διαμερίσματος από τον οφειλέτη του, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινή λύση οφειλέτη και εναγόμενου με εξώδικη πρόσκληση ή ρύθμιση χρέους. Συντάσσετε με την συναίνεση της πολυκατοικίας ή του εκλεγμένου διαχειριστή (όπου προήλθε από απόφαση γενικής συνέλευσης) ,κατατίθεται στο δικαστήριο  και με επίδοση σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Υπόδειγμα:

agogi

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Για Εμάς

Στα γραφεία υπάρχει ξεχωριστό νομικό τμήμα που αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική υπόθεση που σχετίζεται με ακίνητα και πιο συγκεκριμένα διεκπεραιώνει ανεξόφλητες οφειλές στις κοινόχρηστες δαπάνες μιας πολυκατοικίας.

Τελευταία Νέα

21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017