Σαφλούκα - Παπδοπούλου Συμεώνα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    ΣΑΦΛΟΥΚΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ

                                                                ( Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 11445)

Υποθέσεις κοινοχρήστων     

  • Έρευνα στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο για την ανεύρεση στοιχείων ιδιοκτητών
  • Επιστολές για ενημέρωση οφειλόμενων κοινοχρήστων και συμφωνία για την σταδιακή εξόφληση αυτών
  • Σύνταξη εξωδίκου για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων κοινοχρήστων λογαριασμών (π.χ. υπόθεση συνολικού ποσού 3.427,80 € )
  • Σύνταξη και κατάθεση αγωγής για οφειλόμενα κοινόχρηστα (π.χ. υπόθεση συνολικού ποσού 1.062,80 € )
  • Εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για οφειλόμενα κοινόχρηστα - σύνταξη επιταγής προς πληρωμή - κατάσχεση εις χείρας Τραπεζών συνολικού ποσού 3.360,86 €

Για Εμάς

Στα γραφεία υπάρχει ξεχωριστό νομικό τμήμα που αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική υπόθεση που σχετίζεται με ακίνητα και πιο συγκεκριμένα διεκπεραιώνει ανεξόφλητες οφειλές στις κοινόχρηστες δαπάνες μιας πολυκατοικίας.

Τελευταία Νέα

21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017